Apurahahakemus

Organisaatio: Herizon ry
Hakemus lähetetty: 30.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: National Herizon- hankkeen päämääränä on laajentaa tällä hetkellä pk-seudulle keskittynyt malli myös muuhun maahan. Kuuden kuukauden aikana tavoitteena on löytää jokaiselta elinkeinoalueelta maanlaajuisesti kohta, johon tämä toiminta olisi mahdollista juurruttaa. Palkkaresurssin avulla voimme työllistää Alen ja Anun kokoaikaisesti, jolloin voimme etsiä täysipäiväisesti yrityksiä ja harjoittelijoita sekä yhdistää näitä toisiinsa. Resurssia kuluu myös kouluttamiseen ja erilaisten kampanjoiden suunnitteluun ja toteutukseen. Kunnollisilla resursseilla voimme kouluttaa kuudessa kuukaudessa saman verran ihmisiä kuin nyt kahdessa vuodessa pro bonona. Hankkeella on välitön työllistävä vaikutus erityisesti maahanmuuttajataustaisille naisille mutta myös muille omaa paikkaansa etsiville. Toisena tavoitteena on jalkauttaa toiminta ELY-keskusten ja TE-toimistojen kautta levitettäväksi. Tällä yhteistyöllä elinkeinoelämä kasvaa ja Suomen kilpailukykyisyys sekä maabrändi kehittyvät.

Pysy ajan tasalla!