Apurahahakemus

Organisaatio: Rauha Creative
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa kehitetään työskentelymalleja, joiden avulla pienet ja aloittavat yritykset voivat kehittää omaa markkinointiosaamistaan, työstää ja testata omaa digitaalista palvelupolkuaan sekä dokumentaation ja työskentelymallien avulla perehdyttää työntekijänsä digitaalisiin kanaviin. Mallit tulevat jakoon Rauhan verkkosivustolle ja myöhemmin hanketta varten perustettavan yleishyödyllisen yhdistyksen sivuille. Parhaassa tapauksessa materiaalien perehdytys ja jakelu hoidetaan esimerkiksi yrittäjien yhdistysten kautta, jolloin tavoitetaan heti oikeat yritykset. Hanke koostuu seuraavista vaiheista: 1. Kartoitus: tarpeet valitussa matalan ja hyvin matalan digitaalisen intensiteetin yrityksissä. 2. Demomallit työkaluista (persoonakortti, digitaalinen palvelupolku, somekanavien strategia, perehdytysdokumentaatio). 3. Testaus ja palautteet mukaan valittujen yritysten kanssa. 4. Viimeistely ja jakelu. 5. Työkalujen markkinointi ja käyttöä tukevat koulutukset/työpajat.

Pysy ajan tasalla!