Apurahahakemus

Organisaatio: Metec Oy
Hakemus lähetetty: 29.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Metec Oy tuottaa ja kehittää markkinoille asumisen ja kiinteistöjen turvallisuutta edistävää palvelua. Hankkeen tavoitteena on tuottaa merkittävää uutta liikevaihtoa yhtiölle ja avata universaalilla palvelulla vientimarkkinat. Palvelu sisältää väyläratkaisun, jonka avulla kiinteistöön sijoitettujen mittareiden ja päätelaitteiden tietoja välittää laiteriippumattomasti yhteen palveluun, jossa kiinteistön tilaa voidaan seurata reaaliaikaisesti, kohdentaa ohjaustoimet tehokkaasti ja oikea-aikaisesti sekä pitkällä tähtäimellä tarkistella eri toimenpiteiden vaikutusta raportoinnin avulla. Pilvipalvelu tarjoaa eri tasoisia tietoja eri käyttäjille vrt. asukas tai muu kiinteistön käyttäjä ja kiinteistöyhtiö.

Pysy ajan tasalla!