Apurahahakemus

Organisaatio: Yhdenvertaiseksi ry
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa yhdistyksen työntekijä, joka on erikoistunut koulutuksen ja työyhteisöjen moninaisuuden edistämiseen, moninaisuuden hyötyihin ja toimintatapoihin sekä ammatillisen ja korkeakoulutuksen työelämälähtöisyyteen laatii julkaistavan koulutuspaketin työyhteisöjen moninaisuuden kehittämiseksi työnantajia ja erityisesti niiden johtoa ja HRD:tä varten sekä tukee konkreettisin toimenpitein suoraan yrityksiä mm. johtoryhmän ja HRD:n konsultoinneilla, koko henkilöstölle järjestettävillä koulutuksilla sekä räätälöidyillä materiaaleilla. Erityistä huomiota kiinnitetään maahanmuuttaneiden ja neuroerityisten erityiskysymyksiin kuten kommunikaatioon ja kulttuurisiin tekijöihin konkreettisten tutkimukseen perustuvien ratkaisujen kautta.

Pysy ajan tasalla!