Apurahahakemus

Organisaatio: ProApp Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Taustalla on rakennusalalla huomatut ongelmat tuottavuudessa ja työn laadussa. Tämä korostuu erityisesti PK-yrityksissä, jotka tekevät aliurakointia. Syynä on monesti puutteellinen toiminnanohjaus ja se, ettei olla siirrytty digitaalisiin työkaluihin. Moni yritys ymmärtää periaatteessa ongelmat, mutta ei löydä riittävää painetta eikä aikaa tehdä muutoksia toimintaansa. Muutoksen perustelu henkilöstölle on myös vaikeaa. Hankkeessa kehitetään mittareita, joilla rakennusalan PK-yritys voi mitata digitalisaation vaikutuksia omassa toiminnassaan. Tavoitteena on tuoda esille alustavasti kolme tärkeintä prosessia, joihin siirtyminen digitaaliseen toiminnanohjaukseen vaikuttaa. Näille valitaan mitattavat suureet ja mitataan niiden lähtöarvot pilottien kanssa. Hankkeen aikana osoitetaan, että digitaalisilla työkaluilla voidaan vaikuttaa näihin mittareihin, jolloin digitalisaatiolla saadaan selkeät perustelut. Mittarit tuodaan yrityksille jatkuviksi työkaluiksi arkeen.

Pysy ajan tasalla!