Apurahahakemus

Organisaatio: Medialiitto ry
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tämä hanke vastaa media-alan osaamistarve-selvityksissä tunnistettuun ongelmaan – Työnantajien ja työntekijöiden näkökulmasta (oppilaitoksista saatava) koulutus ei palvele riittävän hyvin media-alaa tällä hetkellä. Tavoitteena on parantaa oppilaitosyhteistyötä pitkäjänteisesti luomalla vahvan, säännöllisesti kohtaavan, vuoropuhelua käyvän verkoston. Tässä hankkeessa halutaan keskittyä tapaamisten lisäämiseen ja yhteisen vuorovaikutusfoorumin kehittämiseen. Hankkeen aikana järjestetään kaksi kohtaamista, joissa vuoropuhelua käydään ennalta valittujen teemojen kautta. Teemat ovat vastuullisuus, kaupallistaminen ja digitaidot.

Pysy ajan tasalla!