Apurahahakemus

Organisaatio: EOC Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: ”Lohkoketjuteknologian hyödyntäminen klassisen musiikin, kuvataiteen ja esittävän taiteen kentällä” -on hanke, jossa kolme merkittävää digitaalisen innovaation projektia yhdistyy luomaan jotain täysin uutta. Hankkeen onnistuessa tavoitteena on luoda täysin uusi klassisen musiikin ja esittävän taiteen digitaalinen muoto, joka skaalautuu eksponentiaalisesti ja kohtaa globaalin markkinan. Hankkeen tavoitteena on antaa kolmen uudenlaisen taiteen alan projektin avulla maailmanlaajuinen näkyvyys ja työllistää useita luovien alojen ammattilaisia. Palvelujen arvoketjun avulla hankkeelle luodaan jatkuvuus ja uusi useita eri taiteenmuotoja yhdistävä avaruus. Digiosaamisen kehittäminen on kokonaishankkeen keskiössä

Pysy ajan tasalla!