Apurahahakemus

Organisaatio: Patteri Entrepreneurship Society Ry
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Opiskelijayrittäjyysyhteisön toiminnassa on käynyt ilmi, että yhtenä esteenä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumiseen suomalaisen työelämään, ovat vähäiset kohtaamispisteet suomenkielisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välillä. Tässä opiskelijavetoisessa hankkeessa pyritään lisäämään kansainvälisten ja suomalaisten opiskelijoiden yhteistyötä, mahdollistaen kv-opiskelijoille suomalaisessa työelämässä tarvittavien taitojen omaksumisen ja tarjoten suomalaisille opiskelijoille monikulttuurisuutta. Hankkeessa kunkin kampuksen opiskelijayhteyshenkilö järjestää opiskelijoiden tiimiyttämiseksi englanninkielisiä työpajoja sekä yrittäjyyteen ja innovointiin valmentavia tapahtumia. Nämä myös edistävät työelämätaitoja suomalaiseen työkulttuuriin valmentaen ja mahdollistaen kohtaamisia suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välille. Opiskelijoiden yhdistämiseksi hyödynnetään digitaalisia kanavia ja alustojen mahdollisuuksia sujuvaan vuorovaikutukseen kampusten välillä.

Pysy ajan tasalla!