Apurahahakemus

Organisaatio: Kuuleeko Suomi Oy
Hakemus lähetetty: 13.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tarkoituksena on edistää yhteiskunnan tietoisuutta kuulonalemasta. Tarkoitus on edistää yhteiskunnan moninaisuutta ja syrjimättömyyttä kuulonaleneman omaavia kohtaan. Kuulovamma on näkymätön vamma, mutta sen vaikutus tulee huomioida digitaalisessa yhteiskunnassa, fyysisissä palvelukokonaisuuksissa ja työllisyyden parantamisessa. Hanke tulee konkreettisesti edistämään työnantajien tietoisuutta kuulokojeen ja sisäkorvaimplanttien käyttäjistä. Kuuloliiton mukaan Suomessa on 800 000 kuulonaleneman omaavaa. Hanke poistaa stigmaa ja parantaa kuulonaleneman omaavien työllistymismahdollisuuksia ja työskentelyolosuhteita. Hankkeen tarkoituksena on edistää myös kuulovammojen kanssa painiva henkilöitä hakemaan apua, päivittämään laitteita ja käyttämään niitä. Kuulonalenema on yhteiskunnalliselta merkitykseltään valtava ja sen tulee saada myös oma paikkansa yhteiskunnassa yhdenvertaisuudesta puhuttaessa niin työelämässä, koulu- ja opiskelumaailmassa ihmisen elämänkaaren aikana.

Pysy ajan tasalla!