Apurahahakemus

Organisaatio: Kulttuurikompensaatio
Hakemus lähetetty: 31.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Samannimisen hankkeen tavoitteena on luoda yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyössä kunnostettuun kulttuuriperintökohteeseen kestävän kehityksen ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa, joka mahdollistaa yksilön kestävän elämäntavan. Tavoitteena luoda palvelualusta, jonka valmistuttua sen voi monistaa ja skaalata muihin kulttuuriperintökohteisiin. Pilotoinnin 1. vaiheessa, johon haemme teiltä apurahaa, hankkeen tehdään nettisivut, laaditaan hankesuunnitelma, jossa selvitetään pilotoitavan kohteen erityispiirteet, hankkeen potentiaalit yhteistyökumppanit ja hankkeen tavoitteet; kuinka ja missä laajuudessa kohde kunnostetaan. Lisäksi hankesuunnitelmassa kartoitetaan kohteeseen sopiva, pienyrityksistä muodostuva kestävän kehityksen mukainen ekosysteemi, hankeen alustava aikataulu ja kohteessa tehtävät toimenpiteet, hankkeen hallinnointi, organisaatio, viestintä ja seuranta. Suunnitelmassa luonnollisesti kartoitetaan myös muutoshallinta ja riskit.

Pysy ajan tasalla!