Apurahahakemus

Organisaatio: Nextmile Oy
Hakemus lähetetty: 21.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa kehitetään ja lanseerataan yritysten päättäjien käyttöön euromäärään perustuva Konkari-indeksi. Konkari-indeksin avulla pystytään osoittamaan mikä taloudellinen merkitys yritykselle ja yhteiskunnalle ikääntyvän työntekijän työuran loppuvaiheen hyvällä johtamisella ja mahdollisella työuran pidentämisellä on. Hankkeessa työstetään myös ikäystävällisen työpaikan strategisen tason käytänteiden opas ja näiden käytänteiden vaikuttavuuden arviointimalli. Strategisen tason käytänteet, joilla voidaan edistää työssä jaksamista ja jatkamista tulevat tutuiksi yritysjohdolle ja esihenkilötasolle. Työpaikan käytänne malleja sisältävä opas, Konkari-indeksi ja vaikuttavuuden arviointimalli konkretisoivat ikäjohtamisen merkityksen työhyvinvoinnin, -ilmapiirin ja tuottavuuden näkökulmista.

Pysy ajan tasalla!