Apurahahakemus

Organisaatio: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tavoitteena on kehittää yrityksille digitaalisesti hyödynnettäviä, käytännönläheisiä työkaluja kiertotalouden ja ympäristövaikutusten johtamisen kehittämiseen. Hanke lisää yritysten ympäristövastuun osaamista sekä liiketoiminnan kansainvälistä kilpailukykyä. Työkaluja voidaan hyödyntää kiertotalouden mukaisen ympäristöpositiivisen liiketoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Työkalut kehitetään yritysten kiertotalouden liiketoiminnan osaamisvajeen täyttämiseen, mikä on tunnistettu CCEF hankkeessa keväällä 22 (haastateltu 45 yritystä). Työkalujen nimet alustavasti: • Kiertotalouden ja ympäristöjohtamisen kokonaiskuva • Muutostekijöiden arviointi • Vihreä tulevaisuus- ja innovaatiojohtaminen • Ympäristövaikutusten arviointi ja johtamisen vaiheet • Kilpailukykyä kiertotalouden keinoista, malleista ja verkostoista • Kiertotalousajattelun läpivienti organisaatiossa Hankkeen tuloksista tiedotetaan laajasti yrityskohderyhmille hyödyntäen laajoja kanavia sekä verkostoja.

Pysy ajan tasalla!