Apurahahakemus

Organisaatio: Ilmari Helanderin vanhusten säätiö sr
Hakemus lähetetty: 30.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa kehitetään ikäihmisten palveluasumiseen kehittyvä johtamisen toimintamalli. Ikäihmisten palvelutaloissa on käynnissä mittavat muutokset. Hyvinvointialueet ovat tulossa käytäntöön vuoden 2023 alusta ja henkilöstömitoitus nousee asteittain. Samaan aikaan hoivahenkilökuntaa ei ole riittävää määrää. Jotta hoitajamitoitusta pystytään toteuttamaan se tarkoittaa sitä, että yksiköissä joudutaan sulkemaan osastoja tai pitämään huoneita tyhjinä, koska riittävästi ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole saatavilla. Kyseessä on valtakunnallinen ilmiö. Pienissä säätiöissä tai yhdistyksissä tämä osaltaan saattaa tarkoittaa toiminnan alas ajamista. Valtakunnantasolla suurimmiksi ongelmiksi on määritelty hoivahenkilöstön huonot työolot, matala palkkaustaso suhteessa työn vaativuuteen ja huono johtaminen ikäihmisten palveluissa. Tarkemmin ei ole kuitenkaan määritelty mitä huonoksi koettu johtaminen on tai missään ei ole kartoitettu/ tutkittu mitä hyvä johtaminen palveluasumisessa sisältää.

Pysy ajan tasalla!