Apurahahakemus

Organisaatio: Superlaiffi Oy
Hakemus lähetetty: 02.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tarkoituksena on vähentää yrityksissä työyksinäisyyden kokemusta sekä edistää yhteisöllisyyden lisääntymistä. Yhtenä tärkeänä tavoitteena hankkeessa on tutustuttaa yritysten kansainvälinen työvoima Kaverisovelluksen Business Premium palvelun avulla sekä uuteen työympäristöönsä, että oman työpaikkansa uusiin työkavereihin. Kaverisovelluksen alusta toimii 32 Euroopan maassa suomeksi ja englanniksi ja on avoin myös muille kuin oman yrityksen työntekijöille, joka madaltaa kynnystä uusiin ihmisiin tutustumiseen sekä parantaa integroitumisen mahdollisuutta. Kaverisovellus työyhteisön käytössä voi tarkoittaa uusien yhteyksien syntymistä esim. työhön liittyvissä aiheissa, mutta myös vapaa-aikaan liittyvissä arkisissa tapahtumissa, kuten elokuvissa käynti, kahvittelu ja liikuntaharrastukset. Kaikki tähtää työntekijän hyvinvoinnin paranemiseen sekä koetun yksinäisyyden tunteen vähenemiseen. Yksinäisyys työpaikoilla aiheuttaa tutkimusten mukaan muun muassa työssäjaksamisen haasteita.

Pysy ajan tasalla!