Apurahahakemus

Organisaatio: Ilkat-In Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeella vahvistetaan johdon ja avainhenkilöiden resilienssiä hallita muutostilanteita, millä tuetaan organisaatioiden muutoskyvykkyyttä. Rakaistaan tarvetta niin yksilöllisen johtajuuden ja hyvinvoinnin kehittymiseen kuin organisaatiotasoisesti kokonaisvaltaisiin työhyvinvoinnin ja henkilöstöjohtamisen käytäntöihin. luomme hyvinvoivan ja vastuullisen johtamisen toimintamalleja ja hallintaa.Etelä-Savon työorganisaatioilla on vähän toimintamalleja ja käytäntöjä, joilla johto voisi oppia organisaatiorajat ylittävästi. Hankkeen toimenpiteissä yhdistyy uudella tavalla yksilöllinen ja organisaatiorajat ylittävä yhteiskehittäminen. Osaamismerkkien avulla todennetaan osallistujien ammatillista kehittymistä, joka konkretisoi osaamisen kehittymistä työssä oppimilla. Tavoitteena edistää osallistujien ymmärrystä työssä oppimisesta ja osaamisen tunnistamisesta ja -tarpeesta. Luoda sellaisia henkilöstöjohtamisen käytäntöjä, jotka tukevat organisaation kehittymistä ennakoivasti.

Pysy ajan tasalla!