Apurahahakemus

Organisaatio: Keksintösäätiö sr
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Luova, aineeton pääoma (Intellectual Property, IP) sekä siihen liittyvät IPR-oikeudet parantavat tutkitusti yritysten kilpailukykyä ja menestystä. Suomen 2030 IPR-strategiassa todetaan, että IPR osaaminen ja ymmärrys on suomalaisissa yrityksissä liian vähäistä sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. IPR strategian keskeinen tavoite on IPR osaamisen lisääminen yrityksissä ja tutkinto-opetuksessa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa 2-5 IP/IPR -sisältömodulia ja saattaa nämä tarjolle Ideajalostamo -alustalle. Hanke sisältää modulien sisällöllisen, teknisen ja toiminnallisen toteuttamisen sekä Ideajalostamo -alustalle toteutettavan käyttöympäristön. Näin edistetään työmarkkinoilla tarvittavaa osaamista, mikä parantaa yritysten kilpailukykyä. Hankkeen avulla lisätään tietoa ja osaamista opiskelijoille, työttömille työnhakijoille, yritysten työntekijöille, erityisesti työuran loppuvaiheessa oleville, tarjoamalla helppo ja palvelumuotoiltu reitti uuden, tärkeän tiedon omaksumiseen.

Pysy ajan tasalla!