Apurahahakemus

Organisaatio: Innovation Residence Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Innovatiivinen ikosaedrimalli muotouttaa uudenlaisen perehdyttämisen. Tämä malli ohjeistetaan siten, että se on käyttökelpoinen heti valmistuttuaan yritysten käyttöön. Sekä perehdyttämismallin luominen malliksi että sen käyttö edustaa uutta yhteiskehittämistapaa. Laadittava perehdytyksen tiekartta helpottaa organisaation ja yksilöiden perehdytysprosessin antamaa osaamisen tason arviointia, kohdennetun koulutuksen suunnittelua ja muutostarpeiden tunnistamista. Tavoitteena on myös kehittää menetelmiä vaikuttavuuden mittaamiseen näiden toimenpiteiden yhteydessä. Tiekartta tukee perehdytyksessä saadun osaamisen käyttöönottoa ja hyödyntämistä. Perehdytystiekartta hyödyntää myös palvelumuotoilutyökalua, työnkuvaa ja prosesseja. Ikosaedrimalli tiekarttoineen mahdollistaa organisaation oman perehdytystason arvioinnin, puutteiden ja osaamisvajeiden tunnistamisen sekä mahdollisten pullonkaulojen havaitsemisen ja toiminnan muutoksen.

Pysy ajan tasalla!