Apurahahakemus

Organisaatio: Loopshore Oy
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tuotamme tietopaketin, josta selviää miten kiinteistö voi säästää energiaa ilmanvaihdon tehoa säätämällä. Säätö tehdään niin, että sisätiloissa olosuhteet ovat ihmisille koko ajan mitatusti turvalliset. Sisätilojen ilmanlaatua seurataan ympäri vuorokauden laajan datan avulla. Tutkimus ja teoria tähän syntyvät Sitran hankkeen kautta. Kontaktoimme myös ilmanvaihdosta akateemista tutkimusta tehneitä. Esittelemme minkälaisia ilmanvaihtoratkaisuja tällä hetkellä kiinteistöissä on. Lukija ymmärtää ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät ja erilaisten ilmanvaihtojärjestelmien toiminnan sekä oman kiinteistönsä mahdollisuudet energian säästöön. Päämääränä on, että kiinteistössä tehtäisiin aina rakennuksen, ihmisen ja luonnon kannalta oikeita toimia, oli siellä ongelmia tai ei. Haluamme korostaa, että lopputulos ei ole kaupallinen tuote, vaan tietopaketti toimenpide-ehdotuksin. Nämä voi kuka tahansa ottaa käyttöön valitsemansa toimijan kanssa.

Pysy ajan tasalla!