Apurahahakemus

Organisaatio: Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hakemus lähetetty: 30.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tarkoituksena on herättää julkista keskustelua ammattiosaamisen merkityksestä yhteiskunnassa. EK kokoaa hankkeeseen laajan yhteistyöverkoston, jossa ovat mukana toimialaliitot, yrityksiä, ammatillisia oppilaitoksia sekä muita organisaatioita, joiden intresseissä on ammattiosaamisen arvostuksen lisääminen yhteiskunnassa. Viestinnällisenä yhteistyökumppanina hankkeessa on mukana Ellun Kanat. Ammattiosaamisen arvostusta yhteiskunnassa ei nosteta yksittäisellä viestintäkampanjalla. Siksi on luotu kattokonsepti ’Ihmistä tarvitaan aina’, mikä pitää sisällään aikaisempaa inhimillisemmän ja tunteisiin vetoavan viestintäotteen. Kattokonseptin suunnittelussa ovat olleet mukana toimialojen, yritysten ja oppilaitosten edustajat. Loppuvuodesta -22 uusi ’Ihmistä tarvitaan aina’ viestintäote tehdään laajasti tunnetuksi ja alkuvuoteen -23 ajoittuvan näkyvyyskampanjan avulla on tarkoitus saada mukaan mahdollisimman laaja joukko eri organisaatioita tukemaan viestiä omilla viestiteoillaan.

Pysy ajan tasalla!