Apurahahakemus

Organisaatio: Löytö Studio
Hakemus lähetetty: 21.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hyvinvointiviestintä on mahdollisuus yhdistää kehitystyö, markkinointi ja tiedottaminen osaksi yritysten ja yhteisöjen hyvinvoinnin rakentamista. Luottamus, avoimuus, motivoituminen ja sitoutuminen ovat tässä tapauksessa määrittäviä tekijöitä viestinnällisten ratkaisujen kehittämisessä. Tarinankerronnallisin työkaluin läpivietynä päästään käymään läpi päivittäisen tekemisen lähtökohdat ja nostetaan esiin niin ratkaistavia ongelmia kuin ylpeyden aiheita. Näin markkina-arvon omaavaa ainutlaatuisuutta päästään sisäisesti tarkastelemaan ja ulkoisesti viestimään. Löytö Studio rakentaa perustajansa, tuottaja Sakari Heiskanen johdolla ja yhteistyössä asiakkaidensa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Aalto-yliopiston kanssa hyvinvointiviestinnän tapoja ja mittarointia, soveltaen käytännössä opittua ja kerättyä tietoa. Tarkoituksena on rakentaa avoin audiovisuaalinen koulutuskokonaisuus jaettavaksi ja hyödynnettäväksi sähköisesti ja kurssimuotoisena.

Pysy ajan tasalla!