Apurahahakemus

Organisaatio: Tampere Startup Hub Oy
Hakemus lähetetty: 29.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Haemme rahaa tarvelähtöisen yhteistoiminnan kehittämiseksi, sidosryhmiä osallistaen seudun kilpailukykyä kehittämään. Hanke kattaa startupin elinkaareen; ideoinnista ratkaisuun; market fitistä market entryyn, liiketoimintamallin löytämiseen ja kansainvälistymiseen. Palvelumuotoilua on räätälöty neljän pääteeman alle: 1. Partner Checklist – sisältää liiketoiminnallisesti tärkeimpien yhteistyökumppaneiden löytämisen (taloushallinto, lakiasiat, HR) ja integroimisen osaksi P6:n palveluita. 2. Workshopit – koulutusta startupien keskeisten kipukohtien tukemiseen, kuten markkinointi, brändäys, sijoitusstrategia ja rekrytointi. 3. Verkostoitumistapahtumat– jossa harjoitetaan liiketoimintaa, pitchaamalla, verkostoitumalla sijoittajien kanssa ja kannustetaan yritykset olemaan aktiivisia. 4. Mentorointi ja yhteisön vertaistuki – luodaan tila ja kulttuuri, jossa yritysten perustajat voivat kilvoitella ja tukea toisiaan kannustavassa ilmapiirissä.

Pysy ajan tasalla!