Apurahahakemus

Organisaatio: Tmi Get Wet Experience
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tuotan yhdessä toisen mikroyrittäjän sekä Metsä/Skogen -yrityksen kanssa vastuullista ja vihreää Metrolla metsään -pop up-projektia kauppakeskukseen. Tila on immersiivinen luontotila, jossa voi halata puita, istua nuotiolle ja kuunnella metsän ääniä ja kokea tuoksuja. Tuotantoa suunnitellessa olemme keskustelleet paljon mukana olevien kumppaniyritysten kanssa vihreistä arvoista ja yhteisestä suunnasta. On tullut ilmi todellinen tarve sanastolle, termien avaamiselle ja erityisesti mikroyritysten vastuullisuuskysymyksen mietinnöille ja ylipäätään tiedon koontiin. Vastuullisuuden paine, sosiaalinen vastuu ja realismi oman yrityksen näkökulmasta eri ammattialoilta. E-Tietokirja on kestävän kehityksen ja vihreän ajattelun hyväksi, oppikirjamainen toteutus, jonka teemaa peilataan metsän kautta. Haastattelen erilaisia yrittäjiä eri ammattialoilta ja heidän metsäsuhdettaan ja avaan vastuullisuutta eri näkökulmista. Samalla yritykset saavat äänen, erityisesti mikroyritykset.

Pysy ajan tasalla!