Apurahahakemus

Organisaatio: Oulun musiikkijuhlasäätiö sr
Hakemus lähetetty: 11.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Henkilöstön digiosaamista lisäävä sekä kulttuurialan digivihreää kehitystä edistävä hanke. Tavoitteena on henkilöstön digitaitojen karttuessa toteuttaa kulttuuritapahtumatuotantojen ekologisiin toimintamalleihin liittyviä ideoita. Esim. kuinka voimme toteuttaa tapahtumia hiilineutraalimmin erilaisia perinteisesti tiedotukseen, markkinointiin ja tuotantoon liittyviä printattuja painotuotteita digiratkaisuilla korvaamalla. Yleisön tietoisuuden herättäminen ja osallistaminen, mm. digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen, ovat keskeisesti mukana, jotta hiilineutraaliuteen tähtääviä muutoksia voidaan toteuttaa kauaskantoisesti mahdolliseen muutosvastaisuuteen vaikuttamalla.

Pysy ajan tasalla!