Apurahahakemus

Organisaatio: Hankkija Oy
Hakemus lähetetty: 01.09.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeen tarkoituksena on kehittää jo olemassa olevia Hankkijan asiakkaiden (viljelijöiden) omia sivuja niin, että syötettyjen tietojen perusteella viljelijälle pystytään tuottamaan tuotetun raaka-aineen ympäristövaikutus-raportti (ml. hiilijalanjälki). Tiedot siirtyvät Hankkijan ympäristölaskennan asiantuntijoille, jotka laskevat tuotetuille erille ympäristöjalanjäljen. Tietojen perusteella asiakas saa myös mahdollisuuden verifioida hiilikrediittejä. Hiilikrediitit asiakas saa myydä haluamalleen taholle. Hankkijan tarkoitus on edistää ”vihreään ekonomiaan” siirtymistä mahdollistamalla viljelijöille hiilikrediiteistä lisätulonlähde. Rakenne hiilikrediittien verifioimiseen on valmiina. Palvelun pilotti-kohderyhmänä toimivat hiiliviljelystä sopimuksen tehneet tilat. Palvelu on tarkoitus myöhemmin laajentaa kaikkien viljelijöiden ja siitä eteenpäin kotieläintilojen käyttöön.

Pysy ajan tasalla!