Apurahahakemus

Organisaatio: Ahlmanin koulun säätiö sr
Hakemus lähetetty: 30.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeella luodaan yritysten verkosto, joka hyödyntää digitaalisuutta uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja koulutuksessa sekä luodaan digitaalisen tilan toteutus- ja rahoitussuunnitelma. Hankkeessa valmistellaan yritysten kanssa digitaalisesti mm. erilaisten vaarallisten tai vaikeasti tavoitettavien työympäristöjen esittelyjä, perehdytyksiä ja koulutuksia. Ne tapahtuvat digitalisesti tuotetussa autenttisenkaltaisessa työympäristössä. Hankkeessa selvitetään esimerkiksi immersiivisen tilan mahdollisuuksia. Digitaalisen perehdytyksen tarve on mm. meluisissa työtiloissa, vieraskielisille työntekijöille, vaarallisissa työtehtävissä tai erityistä puhtautta vaativissa töissä sekä tartuntavaaran takia. Tällöin uutta työtä, työmenetelmää tai vaihetta on turvallista ja mahdollista harjoitella digitaalisesti. Tilan hankintaan sitoutetaan yritysverkosto, jonka näkemyksiä hyödynnetään ammatillisessa opetuksessa, jotta opiskelijat tutustuvat työpaikkoihin ennen siellä työskentelyä.

Pysy ajan tasalla!