Apurahahakemus

Organisaatio: Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Valmistavan teollisuuden yrityksissä useimmista tuotteista on olemassa CAD-mallit. Viemällä nämä mallit XR-maailmaan voidaan malleja tarkastella vuorovaikutteisesti yrityksen sisäisesti sekä asiakkaan kanssa ilman ylimääräisiä prototyyppivaiheita. Näin yrityksen toimintaa saadaan tehostettua ja kilpailukykyä kasvatettua. XR-mallit tuovat myös lisäarvoa myyntiin, markkinointiin ja sisäiseen koulutukseen. Jotta CAD-malli saadaan XR-maailmaan, se pitää viedä kehitysympäristöön kuten Unity tai Unreal Engine. CAD-mallit ovat kuitenkin usein liian yksityiskohtaisia, ja niitä pitää karsia jouhevan XR-mallin aikaansaamiseksi. Tämä on helpompaa CAD-ohjelmassa kuin kehitysympäristössä. Lisäksi saatetaan tarvita välivaihe 3D-mallinnusohjelman puolella. CAD-suunnittelijat tarvitsevat siis koulutusta mallien esikäsittelystä XR-yhteensopiviksi ja edelleen niiden viemisestä kehitysympäristöön. Tässä hankkeessa koulutetaan CAD-suunnittelijoita tekemään vaadittavat esikäsittelyt ja viemään malli XR:ään

Pysy ajan tasalla!