Apurahahakemus

Organisaatio: Brightlife Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Tämä digitaalinen e-oppimiskokonaisuus on suunniteltu vastaamaan Suomen mielenterveysammattilaisten koulutustarpeisiin, joita ei terapeuttikoulun penkiltä saa. Kaikille ammattilaisille veloituksetta saatavilla oleva kokonaisuus tarjoaa monipuolisia kursseja, interaktiivisia moduuleja, asiantuntijajohtoisia webinaareja ja keskustelufoorumeita, joiden avulla valmistuneet ja valmistuvat psykoterapeutit, lyhytterapeutit ja psykologit voivat päivittää tietonsa, jakaa kokemuksiaan ja laajentaa ammatillista verkostoaan. Kurssit keskittyvät paitsi terapiatyöhön myös digitaalisen osaamisen parantamiseen ja vastaanotot hallinnollisten työtehtävien hoitamiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa mielenterveysalan ammattilaisten osaamista, edistää jatkuvaa ammatillista kehittymistä ja tukea digitaalista siirtymää alalla. Haluamme antaa tukeamme erityisesti digitaalisessa siirtymässä tietoturvallisuuden ymmärtämiseen ja sen oikeanlaiseen hyödyntämiseen.

Pysy ajan tasalla!