Apurahahakemus

Organisaatio: Yhteiskunnallisten yritysten liitto ARVO ry
Hakemus lähetetty: 25.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Osaavan työvoiman saatavuus on yksi yritysten digiosaamisen parantamisen esteitä. Tarvitsemme uusia keinoja osaajapulan helpottamiseksi. Autismin kirjon henkilölle työllistyminen on vaikeaa, koska autismin piirteet vaikuttavat kykyyn olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Perinteinen tapa rekrytoida korostaa sosiaalisia taitoja ja vaatii työnhakijalta oman osaamisen markkinointia, mikä on näille henkilöille vaikeaa. Autismin kirjoon liittyy myös vahvuuksia, kuten hyvä yksityiskohtien havaitseminen ja muistaminen, tarkkuus ja huolellisuus sekä keskittymiskyky. Joskus autismin kirjoon liittyy erityinen lahjakkuus. Autismin vahvuuksista on todettu olevan hyötyä esimerkiksi ohjelmoinnissa, koodauksessa ja laadunvarmistuksessa. Yhteiskunnallisilla yrityksillä on kokemusta ja toimintamalleja siihen, miten autismin kirjon henkilöitä voidaan työllistää ”tavanomaisiin” yrityksiin ja julkiselle sektorille. Kokoamme hyviä toimintamalleja ja jaamme osaamista rekrytoijille.

Pysy ajan tasalla!