Apurahahakemus

Organisaatio: Heuristica Oy
Hakemus lähetetty: 24.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Vertaisverkostossa toimiminen on asiantuntijalle tehokasta ja mielekästä kehittymistä, toinen toisensa tukemista ja osaamisen jakamista. Organisaatioissa ei kuitenkaan ole verkostojen käynnistämisen ja jatkuvuuden varmistamisen osaamista tai vakiintuneita käytäntöjä, mitä puutetta tämän hankkeen tavoitteena on paikata. Hankkeessa luodaan malli ja ohjeistus asiantuntijoiden vertaiscoaching-verkoston perustamiselle ja jatkuvuuden turvaamiselle. Mallia pilotoidaan 1-2 organisaatiossa, joissa 1) koulutetaan coachingin perusteet 10-20 asiantuntijalle, 2) luodaan osallistujista toisiaan coachaava vertaisverkosto ja 3) tuetaan 8-12 kuukauden ajan pysyvien käytäntöjen kehittämistä verkoston toiminnan vakiinnuttamiseksi ja laajentamiseksi. Piloteista saatavien kokemusten perusteella mallia parannetaan. Verkoston käynnistämisen malli ohjeistuksineen julkaistaan vapaasti eri organisaatioiden käyttöön. Samaa mallia voi soveltaen käyttää myös muunlaisten työelämän verkostojen käynnistämiseen.

Pysy ajan tasalla!