Apurahahakemus

Organisaatio: Greenext Bio Oy
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Valmistetaan tiedotusmateriaaleja nykyaikaisten biotekniikoiden käytöstä maaperän laadun parantamiseksi Suomen olosuhteissa, mm. • Maaperän puhdistaminen öljytuotteista (öljyt, bensiinit ja muut öljyjohdannaiset); • Maatalousmaiden viljelyyn niiden tuottavuuden parantamiseksi. Tämän hankkeen puitteissa on tarkoitus analysoida yhteistyössä ukrainalaisen tutkimuslaitoksen kanssa maailman tutkimustoiminnan tuloksia bioteknologian soveltamisen alalla maataloudessa ja muilla teollisuudenaloilla, esimerkiksi teollisuuslaitosten ja -alueiden puhdistamiseen öljysaaste, niiden sovellettavuus Suomessa. Tätä materiaalia muokataan ja julkaistaan laajalle kuluttajajoukolle erilaisissa avoimissa lähteissä herättämään kiinnostusta biotekniikan mahdollisuuksiin, mikä lisää paikallisten yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä luo uusia työpaikkoja nuorille ammattilaisille. Erityistä huomiota kiinnitetään teknologioiden käytön turvallisuuteen sekä ihmisten että ympäristön kannalta.

Pysy ajan tasalla!