Apurahahakemus

Organisaatio: Akustinen seura ry
Hakemus lähetetty: 31.08.2023
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Akustiikka ja melu koskettaa arviolta on noin 7-800 000 suomalaista esim. kuulovaurion muodossa. Suoraan akustiikkaan liittyviä henkilötyövuosia on noin 1600, ja akustiikkaan liittyviä ongelmia ratkotaan niin kaavoituksessa, rakentamisessa, tuotekehityksessä kuin kulttuurintuotannossakin. Akustiikan alan täydennyskoulutus on Suomessa lähes olematonta. Hankkeessa : 1) järjestetään 10 luennon sarja, joihin kutsutaan ulkomailta alan asiantuntijoita niistä akustiikan aihealueista, joissa ei Suomessa ole opetusta tällä hetkellä, ja 2) nauhoitetaan 10-12 jakson podcast-sarja, jossa haastatellaan suomalaisia akustiikan alan asiantuntijoita, jotta he voivat jakaa omaa osaamistaan. Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat vapaasti saatavilla ja kokemusten perusteella Akustinen seura voi alkaa tarjota yleishyödyllistä täydennyskoulutusta akustiikan alan parissa toimiville sekä alasta kiinnostuneille.

Pysy ajan tasalla!