Apurahahakemus

Organisaatio: Phantom Gamelabs Oy
Hakemus lähetetty: 12.08.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Hankkeessa kehitetään avoimen lähdekoodin ’low-code’ -työkalu, jolla tuetaan itsenäistä toimijuutta ei-tekniselle henkilöstölle. Työkalulla henkilöt voivat tuottaa liikkuvaa kuvaa, tekstiä, ääntä ja 3D-grafiikkaa yhdistäviä aineistoja (app/verkkomainos). Esittely- ja markkinointiaineistot valittiin pilottiaiheeksi, koska ko. tekijöistä on suuri pula. Hankkeella mahdollistetaan itsenäinen toimijuus ’rajapintatehtävissä’. Rapintatehtävällä viitataan ulkoista teknistä tukea & valmistelua vaativiin työtehtäviin. Kehitettävä työkalu poistaa teknisen tuen tarpeen ja tukee aktiivista toimijuutta (aineistojen haku, muokkaus, tulosten analysointi). Pilottihankkeessa luodaan keino tuoda Unity-kehitystyökalusta (vaatii ohjelmointiosaamista), jota hyödynnetään mm. auto- ja elokuvateollisuuden, arkkitehtuurin, insinöörityön, pelikehityksen ja rakentamisen aloilla, aineistot muokattavaksi kehitettävään työkaluun (ei vaadi ohjelmointiosaamista).

Pysy ajan tasalla!