Apurahahakemus

Organisaatio: Silention Oy
Hakemus lähetetty: 21.07.2022
Lyhyt kuvaus hankkeesta: Haulikkoon ei ole olemassa toimivaa äänenvaimenninta. Silention Oy:llä on erittäin asiantunteva tiimi äänen vaimennuksen alueella.Mainitun asiantuntemuksen osoittaa todeksi saadut useat patentit. Äänisaasteeseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös viranomaisten taholta. Ampumaratojen käyttöä on voimakkaasti rajoit 3D- printtaus on edistyksellinen keino monimutkaisten esineiden ja kappaleiden valmistamiseksi. Yrityksen CEO Pekka MÄNTYLÄ on perehtynyt yliopistossa työskennessään 3D- printtaukseen ja virtausmallinnukseen, jonka hyödyntäminen äänenvaimennuksessa on oleellisen tärkeää. Tässä hankkeessa on tarkoitus selvittää ja perehtyä 3d- mallinnuksen mahdollisuuksiin myös materiaalin valinta, huomioiden yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa. Hänkkeessa saatu osaaminen ei jää pelkästään haulikon äänenvaimentimen valmistukseen, vaan tietämystä voidaan hyödyntää laajasti teollisuudessa myös muualla kuin äänenvaimentimen saralla esimerkkinä eri materiaalien käyttö 3D -printtauksessa.

Pysy ajan tasalla!