AEL myönsi 168 000 euroa vastuullisuusviestinnän, kiertotalouden sekä työllistymisen edistämiseen

Ammattienedistämissäätiö AEL:n on jakanut vuoden 2022 apurahansa. 145 hakemuksen joukosta apurahan saajiksi valikoitui seitsemän hanketta, jotka luovat uudenlaisia, skaalattavia innovaatiota suomalaiseen elinkeino- ja työelämään.

Ammattienedistämissäätiö AEL:n hallitus on jakanut yhteensä 168 000 euroa apurahoja seitsemälle hankkeelle. Yhteensä kesän ajan auki olleeseen apurahahakuun tuli 145 hakemusta.

Myönnetyillä apurahoilla vauhditetaan vihreää siirtymää, autetaan yrityksiä vastuullisuusviestinnässä, helpotetaan maahanmuuttajien rekrytointia ja työllistymistä, tuodaan esille NFT-teknologian mahdollisuuksia, autetaan yrityksiä rakentamaan uusia liiketoimintoja sekä luodaan akkuteknologian koulutuspaketti.

Apurahan saavat AIDA Group Oy, Ethica Oy, Nordic Startup Ventures Oy, Patternsfrom Agency Oy, Suomen Muotoilusäätiö SR, Suomen Nuorkauppakamarit ry ja Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab.

”Näitä innovatiivisia hankkeita on ilo olla tukemassa. Olemme positiivisesti yllättyneitä, että heti ensimmäinen laajempi apurahahakumme herätti näin paljon kiinnostusta ja saimme runsaasti kriteerimme täyttäneitä hakemuksia. Apurahoista päättäessämme meille keskeinen arvo on, että tuettavien hankkeiden opit ja lopputuotokset ovat jaettavissa työelämän ja yhteiskunnan käyttöön”, AEL:n hallituksen puheenjohtaja Anneli Karhula kertoo.

Suomen muotoilusäätiö auttaa yrityksiä viestimään vastuullisuudesta

Suomen muotoilusäätiö edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä ja auttaa yrityksiä ymmärtämään muotoilun mahdollisuudet omassa liiketoiminnassaan. Säätiö saa AEL:ltä 13 000 euron apurahan muotoilun keinoin tehtävään selkeään malliin, jonka avulla eri aloilla toimivat yritykset voivat tuoda esille vastuullisuuttaan.

”Nyt pääsemme luomaan yrityksille konkreettisia visuaalisia työkaluja vastuullisuusviestintään ja -markkinointiin sekä sen kuvittamiseen. Kaikki materiaalimme tulevat olemaan vapaasti saatavilla ja sovellettavissa eri aloilla toimivien yritysten toimintaan”, Suomen muotoilusäätiön toimitusjohtaja Heli Pöyry kertoo.

Suomen Muotoilusäätiön projektitilat sijaitsevat Lahden Tiedepuistossa. Kuvassa Säätiön tulevaisuuden muotoilijoita suunnittelutehtävien parissa.
Kolme Aida impactin naista seisoo rivissä
Aino Collin, Roya Ranjbar ja Elina Siira AIDA-tiimistä.

AIDA impact näyttää esimerkkiä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työllistämisessä

AIDA impact on yhteiskunnallinen muotialan yritys, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten kotoutumista ja integroitumista työelämään tarjoamalla heille usein ensimmäisen työpaikan Suomessa.

AIDA impact saa AEL:ltä 35 000 euroa apurahaa, jolla työryhmä koostaa AIDAn työllistämisprosessista skaalautuvan toimintamallin suomalaisyritysten käyttöön.

Toimintamalli koostetaan digitaalisesti ladattavaksi, vapaasti jaettavaksi opaskirjaksi, jonka vaikuttavuutta vahvistetaan mediakampanjalla.

”Tulorahoitusperusteisen pk-yrityksen, kuten meidän, on vaikeaa skaalata yhteiskunnallisesti merkittäviäkin oppeja laajempaan käyttöön, sillä siihen ei yksinkertaisesti ole resursseja. Siksi tämä rahoitus on meille käänteentekevä ja odotettu mahdollisuus”, kertoo AIDA Impactin toimitusjohtaja ja hankkeen vetäjä Elina Siira.

Vaasan ammattikorkeakoulu ottaa ensiaskeleet ammattikoulujen akkukoulutukseen

Vaasan ammattikorkeakoulu on noin 3 000 opiskelijan ja 180 asiantuntijan monialainen koulutusyhteisö. Se tarjoaa työelämää ja yrittäjyyttä palvelevaa ja kehittävää koulutusta, soveltavaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyötä sekä organisaatioiden kokonaisvaltaista kehittämistä.

Suomessa tapahtuva akkukoulutus keskittyy tällä hetkellä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, mutta valtaosa akkuteollisuuden työvoimasta tulee kuitenkin ammattikouluista. Vaasan ammattikorkeakoulun hankkeessa levitetään tietoutta ja oppeja akkualasta esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan sekä prosessitekniikan ammattikouluopettajille, jotka voivat sitten jakaa oppejaan eteenpäin oppilailleen. Hankkeen puitteissa luodaan koulutuspaketti, joka koostuu luennoista, harjoituksista sekä käytännön demoista, joissa muun muassa valmistetaan litiumioniakku. AEL tukee hanketta 30 000 euron apurahalla.

”Osaavan työvoiman puute ja akkualan tuntemattomuus ovat akkuteollisuuden kehityksen suurimpia esteitä. Osaavia tekijöitä ei ole, kun koulutustakaan ei ole tarjolla. Tämä hanke on ensiaskel työvoimapulaan vastaamiseen”, kertoo VAMKin energiatekniikan yliopettaja sekä hankkeen luoja Juho Heiska.

Myönnetyt apurahat

AIDA Group Oy, 35 000 euroa

Apuraha myönnettiin työllistämismalliin, jolla maahanmuuttajataustaisia osaajia rekrytoidaan ja integroidaan suomalaiseen työelämään. Toimintamalli koostetaan digitaalisesti ladattavaksi, vapaasti jaettavaksi opaskirjaksi. AIDA myös vahvistaa toimintamallin vaikuttavuutta ja herättää keskustelua mediakampanjalla. 

Ethica Oy, 18 000 euroa

Apuraha myönnettiin uudistavan liiketoiminnan työkalupakkiin, pelikortteihin, joiden avulla yritykset voivat kehittää liiketoimintaansa kiertotalouden mukaiseksi. Pelikortit ovat vapaasti verkosta ladattavissa, ja ne esitellään yrityksille niin ikään hankkeessa tuotettavassa podcastissa.  

Nordic Startup Ventures Oy, 32 000 euroa

Apuraha myönnettiin interaktiiviseen valmennusohjelmaan, joka auttaa yrityksiä rakentamaan uusia liiketoimintoja vihreästi ja kestävästi. 

Patternsfrom Agency Oy, 25 000 euroa

Apuraha myönnettiin hankkeeseen, jossa konkreettisten esimerkkien avulla tuodaan esille NFT-teknologian mahdollisuuksia ja parhaita käytäntöjä luovan alan tekijöille (taiteilijat, muusikot, muotoilijat), heidän edustajilleen (agentit ja managerit) sekä molempien laajalle asiakaskunnalle. 

Suomen muotoilusäätiö SR, 13 000 euroa 

Apuraha myönnettiin muotoilun keinoin tehtävään selkeään malliin, jonka avulla eri aloilla toimivat yritykset voivat tuoda esille vastuullisuuttaan. Yrityksille tarjotaan sekä konkreettisia työkaluja että järjestetään tapahtumia ja tietoiskuja.  

Suomen Nuorkauppakamarit ry, 15 000 euroa

Apuraha myönnettiin hyvien käytänteiden levittämiseen rekrytoidessa kansainvälisiä osaaja ja maahanmuuttajia. Hankkeessa tuodaan esille myös monikulttuurisen työyhteisön vahvuuksia. 

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab, 30 000 euroa 

Apuraha myönnettiin ammattikoulujen opettajille ja yrityksille suunnattuun koulutuspakettiin litium-akkuteknologiasta ja valmistuksesta. Tietopaketti koostuu luennoista, harjoituksista, tehtävistä ja käytännön harjoitteesta.

Tutustu apurahaa saaneisiin hankkeisiin:

Lue lisää

Historia

Säätiömme juuret ovat viime vuosisadan alussa, jolloin Suomi oli voimakkaan teollistumisen edessä. Tarvittiin monenlaista koulutusta ja tähän tarpeeseen vastasi vuonna 1922 perustettu Ammattienedistämislaitos.

Pysy ajan tasalla!

Kirjaudu sisään​